Trädgården ska vårdas

29 mars 2019 Leif Ericson
Trädgården ska vårdas

Har du någon gång tänkt på att din trädgård, park eller skogsmark kan vara en liten del av vår ekologiska framtid? Men så är det! Genom att odla marken på rätt sätt gynnar vi tillväxten, och genom att beskära och gallra ser vi till att buskar och träd kan växa sig stora och starka. Det är nämligen viktigt för våra kommande generationer att vi behandlar växterna på rätt sätt, så att de kan ge våra efterföljare härliga upplevelser av och i naturen.

För de flesta av oss innebär trädgårdsskötsel endast att gräsmattan måste klippas regelbundet under den varmare delen av året och att rosenbuskarna ska beskäras ett par gånger. Ja, den avancerade tomtägaren har säkert också ett par blomrabatter. Men står det träd eller buskar på tomten krävs betydligt större insats än att styra åk-klipparen runt hindren och att påta lite i jorden runt blommorna. Fruktträd är ett kapitel för sig och kräver regelbunden uppsikt och skötsel, i varje fall om du vill njuta av frukterna.

Säker fällning

Ibland måste träd fällas för att ge ljus eller utsikt, och det ska ske utan att vare sig garaget eller grannens tillbyggnad skadas när trädet faller. Du kan inte alltid klara fällningen själv, för du vet väl att arbete med motorsåg kräver särskilt körkort? Och hur säker är du på att styra trädets fall? Nej, till trädfällning och stubbfräsning krävs en arborist som kan hantera de behövliga maskinerna på rätt sätt. Bor du i närheten av Enköping, Uppsala eller Storstockholm kan Ranglo Axe klara arbetet åt dig. En bra trädfällare tar dessutom ansvar för bortforsling av grenar, stammar och rester av stubbar (om du inte snickrar en liten bänk på resten av stubben). Du kan dessutom få goda råd om trädvård och skötsel av allt från radhustomter till skogsmarker när du vänder dig till proffs på trädvård.

Fler nyheter