Kakelugnar i Skåne: Tradition möter modernitet

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I den skånska myllan, där tradition och historia är starkt rotad, finner vi en av de mest älskade värmekällorna i de svenska hemmen kakelugnen. Dessa vackra och funktionella ugnar har inte bara varit en central del av många hem genom århundradena, utan de fortsätter även att vara en symbol för hantverksskicklighet och hållbar värmekälla. I Skåne blomstrar intresset för kakelugnar, där de inte enbart är en del av inredningen, men också en kärleksfull investering i både miljö och kultur.

Historiens vingslag

Kakelugnens historia i Skåne sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under 1700-talet började dessa effektiva och stilfulla värmekällor att bli populära bland både adel och borgerskap. Det var i samband med de hårda vintrarna och bristen på ved som man började leta efter energieffektiva lösningar. Kakelugnen, med sin förmåga att långsamt och jämnt avge värme lång tid efter att elden slocknat, blev snabbt en favorit. Designen och utformningen av kakelugnar varierade stort. Från enkla, funktionella modeller till de mer dekorerade exemplaren som kunde ses som rena konstverk. I Skåne återfinns en stor variation av kakelugnar, från de påkostade och färgstarka malmöitiska till sobra och klassiska landskapsugnar.

kakelugnar i Skåne

Modernt hantverk

Trots att kakelugnar i Skåne har sina rötter i det förflutna, är de allt annat än omoderna. Med en återupplivad intresse för hållbarhet och naturvänliga värmekällor, har kakelugnar återigen blivit en betydande del av det skånska hemmet. Moderna hantverkare och kakelugnsmakare fortsätter att inneha de traditionella teknikerna och färdigheterna, samtidigt som de anpassar sina skapelser för att uppfylla dagens krav på effektivitet och miljövänlighet. Det är en konst att restaurera och bygga nya kakelugnar som både ska spegla det historiska arvet och samtidigt fungera väl i moderna byggnader. I Skåne hittar vi hantverkare som med passion och noggrannhet renoverar gamla kakelugnar och skapar nya, inspirerade av de traditionella modellerna men med tekniker som passar dagens standard.

Kakelugnens fördelar

En kakelugn erbjuder mycket mer än bara värme. Dens unika egenskaper gör den till en ekonomisk och miljömässigt hållbar värmekälla. Kakelugnar lagrar värmen från eldningen i sitt kakel och avger sedan en mjuk och behaglig strålningsvärme under många timmar. Detta innebär inte bara en minskad förbrukning av ved, utan också en jämnare temperatur inomhus som är skonsammare mot huset och bättre för inomhusklimatet. En annan uppskattad egenskap är kakelugnens förmåga att skapa en speciell atmosfär. Lågorna och det mjuka knastrandet från brinnande ved skapar en känsla av lugn och rofylldhet. Det blir en naturlig samlingsplats i hemmet där familj och vänner kan njuta av tid tillsammans framför brasan.

Skötsel och underhåll

För att en kakelugn ska kunna ge ifrån sig värme och skönhet år efter år krävs rätt skötsel och underhåll. Ett viktigt moment i skötseln av en kakelugn är att se till att dess insida hålls ren och väl underhållen. Detta kan innefatta att rengöra rökgångar, byta ut sprucket kakel och säkerställa att eldstaden är tät och funktionell. Det är också viktigt att använda rätt sorts ved för optimal förbränning och att regelbundet kontrollera att skorsten och anslutningar är säkra och opåverkade av väder och tidens tand. För den som är osäker på hur kakelugnen mår rekommenderas det att anlita en yrkesman, och i Skåne finns flera duktiga hantverkare som är specialiserade inom området. En välskött kakelugn är inte bara en skön värmekälla, utan även ett värdefullt kulturarv som förtjänar att bevaras för framtida generationer.

Fler nyheter