Värmepumpen förvandler kall luft

31 mars 2021 Leif Ericson

Om du vill värma upp din bostad eller fritidshus på ett billigt och energivänligt sätt, så bör du skaffa en värmepump. Den är så effektiv, att den redan från första dagen sparar energi och därmed ger dig och familjen billigare värme.

Det finns en hel del olika pumpar att välja bland, och de flesta tillverkare tillhandahåller ett brett urval pumpar för att passa i stort sett alla behov. Låt oss kort förklara vilka system du kan välja bland:

 • Luft till luft – innebär att pumpen endast levererar varm luft. En sådan passar bäst om planlösningen är öppen och bostaden inte är större än upp till 80–100 kvadratmeter. Den kan därför vara en bra lösning i sommarstugor och andra fritidshus
 • Luft till vatten – denna modell har en utomhusdel som suger in luft och förvandlar den till varmt vatten, som kan användas till vattenburen värme. Pumpen kan arbeta även i kyla, men i sträng kyla tar den hjälp av en elpatron
 • Jord till vatten – ett system med nergrävda slangar i trädgården, där man utnyttjar den värme som finns ner till två meter under markytan
 • Berg till vatten – fungerar på samma sätt som jord till vatten, men med ett borrat, djupt hål i ställer för långa slangar
 • Vatten till vatten – en slang läggs ut i en sjö eller vik, och systemet fungerar annars som jord till vatten
 • Frånluftspump – kopplas till ventilationskanalerna i bostaden och återvinner värmen i luften innan den försvinner ut från bostaden. Den kan inte själv skapa värme

Så här skapas värmen

En värmepump har ungefär samma teknologi som finns i air-condition-system och fungerar precis som ett kylskåp. Men det är en stor och viktig skillnad mellan värmepumpen och kylskåpet. Kompressorn i ett kylskåp matas med uppvärmd luft och förvandlar den till kyla, medan värmepumpen arbetar precis tvärtom.

Men precis som i ett kylskåp så cirkulerar det ett så kallat köldmedium i den slutna kretsen till och från kondensorn och kompressorn. Det är en av anledningarna till att endast auktoriserad personal får utföra service på systemet samt fylla det med köldmedium från första början och starta värmepumpen.

Här är en mycket förenklad förklaring på hur kall luft kan bli till värme: Utomhusluften sänds till en förångare, där trycket sänks med hjälp av en expansionsventil. Resultatet blir att köldmediet nu kokar eller förångas. När man sänker trycket sänker man också kokpunkten till allt mellan minus 15 och minus 40 grader. Gasen förs vidare till kompressorn, där den komprimeras och temperaturen stiger. Från kompressorn leds köldmediet vidare till kondensorn, vars uppgift är att förvandla gasen till vätska. I denna process avges värmet i köldmediet till vattentanken i värmepumpens inomhusdel. Därefter cirkulerar köldmediet vidare i det slutna systemet till expansionsventilen, och processen börjar om.

Oavsett om du hämtar värmen från en sjö, ett borrat hål, trädgården eller luften utomhus, så krävs det en inomhusdel med en mängd rör, avancerad elektronik och en behållare med vatten. Detta vatten leds ut i värmesystemet till radiatorerna och ger dig rumsvärme. Det varma vattnet i kranen kommer från en annan behållare, som antingen är placerad inuti den förstnämnda behållaren eller vid sidan av den.

Välj rätt lösning till din bostad

Ett gott råd är att se framåt när du planerar för ett nytt värmesystem. Det kan vara frestande att spara lite här och där när det är dags att beställa, men det lönar sig sällan. Gå efter det bästa, så är chansen störst att du också sparar mest i den långa loppet.

Har du en mycket stor tomt så kan jordvärme vara en bra lösning. Till en villa på 150 kvadratmeter brukar man lägga ner mellan 400 och 500 meter slang och det innebär att du måste gräva upp cirka 500 kvadratmeter – så där ryker gräsmattan om du inte har en stor tomt. Slangen ska läggas i slingor på cirka en meters mellanrum och det kan behövas ett grävdjup på upp till två meter.

En bergvärmelösning kräver inte så mycket plats, men det är nödvändigt med berg. Inte lera eller morän. Man behöver borra ett cirka 40 mm stort hål för kollektroslangen minst 100 meter djupt, i regel 200 meter djupt. Man räknar nämligen med 20 meters borrdjup för varje kilowatt som krävs för uppvärmningen.

Sjövärme är den tredje effektiva lösningen och liksom jord- och bergvärme behövs en kollektorslang. Denna ska läggas ut på sjöbottnen och hållas på plats. Flyter den upp så är den inte effektiv. Det är inte smart att lägga slangen där det är grunt eller där det finns risk för att den skadas av båtar eller ankare.

Luft till vatten-pump är den vanligaste lösningen och oftast den enklaste och billigaste. Det finns ett stort antal tillverkare av denna pump och de erbjuder olika stora pumpar för att passa just din bostads storlek. Med denna modell slipper du gräva upp gräsmattan, du slipper borra hål och behöver ingen slang till närmsta sjö. Det enda som behövs är en plats på cirka två kvadratmeter precis utanför bostaden.

Så här stor ska pumpen vara

När vi talar om pumpens storlek, så är det inte i första hand formatet som avses. Nej, det handlar om pumpens effekt. Små bostäder klarar sig med mindre pumpar, medan en stor bostad kräver en pump med hög effekt.

Bostadens storlek och antal våningar påverkar valet, liksom hur välisolerade väggar och tak är och hur täta fönster och dörrar är. Slutligen har det en viss betydelse var i landet du bor.

För att värma upp en friliggande villa på cirka 150 kvadratmeter, som är medelgod isolerad, krävs i regel en pump med en effekt på cirka 10 kW. I radhus kan man klara sig med en något mindre pump, och orsaken är radhuset ligger inbäddat mellan andra uppvärmda bostäder.

Tumregeln är det krävs en större pump när isoleringen av bostaden är dålig, när den är friliggande och när bostadsytan är stor. Kontakta tre-fyra tillverkare och be om förslag på modell samt ett prisförslag för en komplett installation. Det finns ett 15-tal tillverkare representerade i Sverige.

Den effektivaste värmepumpen

Det som gör värmepumpen så speciell är att den drivs av elektricitet, som du köper i kilowattimmar (kWh). Man behöver inte vara smålänning för att förstå, att den pump som producerar mest värme för minsta möjliga strömförbrukning, också är den effektivaste. För att du ska kunna jämföra värmepumparna med varandra, så upplyser tillverkarna COP- eller SCOP-värdet för pumpen.

COP (Coefficient Of Performance, alltså prestationsförmågan) anges med et tal, t.ex. 4,2. Det innebär i princip att du värme för 4,20 kr när du köper el för 1,00 kr. Men värdet förändras efter temperaturen utomhus och därför är det praktiskt att veta vad SCOP betyder. S-et betyder Seasonal och för att få värdet för ett helt år mäter man COP vid utomhustemperaturerna -10, -7, +2, +7 och +12 grader och viktar därefter värdena.

Det är viktigt att värmepumpen är anpassad för svenskt klimat, och det kan du bland annat se på COP- och SCOP-värdena. I Sverige säljs det beklagligt nog värmepumpar avsedda för varmare klimatzoner och dessa använder en hel del mer ström under köldknäppar. Då tar pumpen nämligen hjälp av den inbyggda elpatronen, och den slukar mycket mer ström än kompressorn.

Du sparar pengar

Kostnaden för installation av en komplett värmepump i en normalstor villa på cirka 150 kvadratmeter kan variera en del, men räkna med att priset hamnar runt 100 000 kr, och ROT-avdraget gör att priset faller runt 10 000 kr. Din framtida uppvärmningskostnad blir 500-600 kr per månad. Totalt.

Om du värmer upp din bostad med olja, naturgas eller direktverkande el så kommer du att spara uppskattningsvis 15 000 kr per år, och då har värmepumpen betalat sig själv redan efter 6 år. Men även om du har fjärrvärme eller värmer bostaden med ved eller pellets, så sparar du redan från första installationsdagen. Och vill du spara ännu mera, passar du på att montera solceller på taket eller i trädgården. Då kan du få nästan helt gratis ström till värmepumpen.

Du kan rent av tjäna pengar på att kombinera en värmepump med ett antal solceller. Den energi dina solceller producerar, och som du inte använder själv, kan säljas vidare. Det kräver ett särskilt kundavtal, som du gör med ett elhandelsföretag.

FAKTA OM VÄRMEPUMPAR

 • Det finns ett 15-tal tillverkare representerade i Sverige
 • En värmepump kan ge värme och varmvatten till en villa på 150 kvadratmeter för 500-600 kr i månaden
 • Pumpen får endast installeras av auktoriserad personal
 • Alla leverantörer ger garanti, några ger så lång tid som 10 år. Andra tillverkare erbjuder t.ex. gratis service, trygghetsavtal eller försäkring
 • Alla pumpar kräver service men sällan direkt underhåll
 • Det låter en del från värmepumpen utomhusdel. Naturvårdsverket har fastställt riktlinjer för hur mycket ljud en pump får avge. Ljudnivån ska anges på energietiketten
 • Det krävs en bygganmälan innan du beställer en installation av en värmepump som arbetar med en enhet utomhus

Fler nyheter