Inget bygge utan plåtslagare

02 april 2019 Leif Ericson
Inget bygge utan plåtslagare

På en arbetsplats är det ganska vanligt med olika smeknamn. Gränsen mellan smeknamn och öknamn kan vara hårfin, men oftast har namnen uppstått för att man velat skilja personer med samma för- eller efternamn åt. Ett av de vanligare smeknamnen är Plåtis, och det förstås för att personen i fråga är plåtslagare.

För den som väljer att bli plåtslagare finns en rad olika alternativ. Det är nog allra vanligast att utbilda sig till byggnadsplåtslagare. Det är en sådan som tillverkar olika plåtdetaljer och i samband med det klarar av olika smidesarbeten. Arbetet är ett hantverk i sin bokstavliga betydelse.

På ett bygge anlitas plåtslagaren för att tillverka och montera exempelvis takfotsplåtar. Monteringen utförs ofta på höga höjder, så plåtslagaren får inte känna obehag eller vara rädd om arbetet medför klättring på byggställningar.

Plåtslagaren kan arbeta som grovplåtslagare, vars arbete kan innebära tillverkning av stålkonstruktioner till bland annat byggen. Ventilationsplåtslagaren klarar nästan allt inom ventilation, från tillverkning av rör och kanaler till montering av dem. Det är viktigt för en plåtslagare att kunna hantera allt från hammare och svets till bock- och stansmaskiner.

Många husägare anlitar plåtslagare även på vintern, när snön ligger tjock på taken. Det är nämligen plåtslagare som har erfarenhet av takarbeten, och som därför är de bästa på att skotta ner snön.

Villaägaren kan även anlita en plåtslagare för en mängd andra uppgifter från svetsning till ventilationsuppdrag. De allra vanligaste uppdragen plåtslagaren får är säkert läggning av tak samt fäste av profiler runt skorsten och takfot. Tyvärr – ur villaägarens synpunkt – kan det vara svårt att få tag på en plåtslagare, då det råder brist på dem de närmaste åren.

För att bli plåtslagare är det klokt att ta en gymnasieutbildning på bygg- och anläggningsprogrammet. Flera äldre plåtslagare har dock ingen gymnasieutbildning, utan har gått den långa vägen via arbete.

 

Fler nyheter