Besiktiga din el

25 januari 2020 lily_hansen

Det är viktigt att elen fungerar som den ska i din bostad för att du ska känna dig trygg. I en normal besiktning av en bostad ingår ej besiktning av elen. Det är därför en god idé att anlita någon som kan se hur alla elinstallationer fungerar. Det som behövs är alltså en särskild elbesiktning. Köper du en bostad är det du som köpare som är ansvarig för att det utförs en elbesiktning. Det är inte helt ovanligt att det uppstår konflikter i frågan med säljaren. Var därför väl förberedd när det är du som står där med din nya bostad. 

 

Framförhållning

Som tidigare nämnt är det en god idé att se över hur elen fungerar i din nya bostad. Tillsammans med övriga underhåll för hushållet är det av värde att också inkludera en systematisk besiktning av elen och låta någon professionell se över detta. Beroende på var du bor finns det olika stort utbud av aktörer som kan hjälpa dig. Elbesiktning i Stockholm är stort och du kan exempelvis få bra service hos https://www.nordstromel.se/. I övriga Sverige finns också en rad duktiga och seriösa aktörer som gärna hjälper dig med elen. Enklast är det i de största städerna. 

 

 

Säker el

Mycket handlar om att du såväl inomhus som utomhus ska känna dig trygg och säker med din el och dina elinstallationer. Du bör exempelvis ha installerat en jordfelsbrytare samtidigt som både sladdar och vägguttag ska vara hela och fungerande. Kanske har du levt i din bostad länge och då kan det vara hög tid att se över detta för att kontrollera att elen fungerar som den ska och inte utgör någon som helst risk eller fara. Den bästa hjälpen får du av seriösa elinstallationsföretag som är registrerade hos elsäkerhetsverket. Är företaget ej registrerat arbetar de olagligt och bör således inte anlitas.

Fler nyheter